Huoghton Rust Veto 4214/ HF Rust Veto 4225

תיאור

שם המוצר:

Huoghton Rust Veto 4214/ HF Rust Veto 4225

תאור כללי:

שמן הגנה מינרלי

יציב באופן יוצא דופן בתנאים רטובים בעל יעילות ממושכת כשהשטיפה אינה יסודית, משחרר מיים עקורים בתוך דקות, מספק הגנה מקורה ל 12 חודשים נוספים. קיים גם בתרסיס.

מוצרי הסדרה:

Huoghton Rust Veto 4240

Huoghton Rust Veto 4221

דף טכני להורדה:

Huoghton Rust Veto 4214/ HF Rust Veto 4225