Houghton Rust Veto 28/FC

תיאור

שם המוצר:

Houghton Rust Veto 28/FC

תאור כללי:

שמן הגנה מינרלי

שמן מגן עם סרט שעווה, מוצר שתוכנן במיוחד להיות מיושם על החלקים המגיעים מפעולות עיבוד פרווה, טיפולי שטח, טיפולים חום, ודואג לספק מאפיינים טובים למניעת חלודה .

דף טכני להורדה:

Houghton Rust Veto 28/FC