Houghton Rust Veto 94/6 FC

תיאור

שם המוצר:

Houghton Rust Veto 94/6 FC

תאור כללי:

שמן הגנה מינרלי

מונע חלודה בלוחות, מנעולים וחלקים אחרים. משאיר פס שומן עדין. מותאם ליישומים באחסנה סביבתית קשה. מומלץ להגנה של מעגלים הידראוליים למערכות מתכת וברזל.

דף טכני להורדה:

Houghton Rust Veto 94/6 FC