Houghton Rust Veto 4221

תיאור

שם המוצר:

Houghton Rust Veto 4221

תאור כללי:

שמן הגנה מינרלי

שמן מרוכז מכיל תחליבים מוכנים ויציבים גם במים קשים. מונע קורוזיה במתכות ברזליות. ההגנה תלויה בריכוז השימוש ויכולה להחזיק שנה באיזור מקורה. עומד בדרישות של הימנעות חומרים ממיסים בסביבות עבודה.

מוצרי הסדרה:

Houghton Rust veto 4214

Houghton Rust veto 4215

Houghton Rust veto 4240

דף טכני להורדה:

Huoghton Rust Veto 4221