Tectyl – 846 Class 1

תיאור

שם המוצר:

Tectyl – 846 Class 1

תאור כללי:

שמן הגנה (וקס)

מכיל סולוונט עדין ועוזר בבניית שיכבה אחידה על פני השטח שמיועד להגנה בפני קורוזיה.

מומלץ לנקות את שכבת ההגנה בסולוונט עדין או קיטור בלחץ נמוך  – אין לנקות עם סולוונטים המכילים כלורידים ואו אחוז גבוה של ארומטים שעלולים לפגוע בשיכבת הצבע במידה וקיימת.

תקנים ואישורים:

עומד בתקנים MIL-C-16173E Grade 4  וגם MIL-P-116J Type  P-19

דף טכני להורדה:

יעלה בקרוב !