Shell Gadus S3 A1300C 2

גריז מינרלי לעומסים גבוהים אשר הינו דביק ודוחה מים.

מתאים לשימוש במקומות בהם הסביבה רטובה, בכלים חקלאיים, על סיפון ספינה לשימוש כגון: תורן, מפרשים ושימוש כללי בציוד שעל הסיפון.

תיאור

Shell Gadus S3 A1300C 2

גריז מינרלי לעומסים גבוהים אשר הינו דביק ודוחה מים.

מתאים לשימוש במקומות בהם הסביבה רטובה, בכלים חקלאיים, על סיפון ספינה לשימוש כגון: תורן, מפרשים ושימוש כללי בציוד שעל הסיפון.

שם קודם למוצר:

SHELL SRS 4000

דף טכני

Download