Mobilgrease XHP 220 series

99.451,228.50 כולל מע"מ

גריז חצי סינטטי בצבע כחול גריז המיועד לעבודה בטמפרטורה עד 140°C עם מסמיך ליתיום קומפלקס

מוצרי הסדרה מתאימים למגוון רחב של יישומים

תיאור

שם המוצר:

Mobilgrease XHP 220 series

תאור כללי:

גריז חצי סינטטי לטמפרטורות גבוהות

גריז חצי סינטטי בצבע כחול גריז המיועד לעבודה בטמפרטורה עד 140°C עם מסמיך ליתיום קומפלקס

מוצרי הסדרה מתאימים למגוון רחב של יישומים

טמפרטורות גבוהות, ימי, אוטומוטיביים, מנועים חשמליים, עומסים גבוהים, ולשימוש כללי.

 מתאים גם לשימוש באופניים חשמליים.

מוצרי הסדרה:

Mobilgrease XHP 005 NLGI-00

Mobilgrease XHP 220 NLGI-0

Mobilgrease XHP 221 NLGI-1

Mobilgrease XHP 222 NLGI-2

Mobilgrease XHP 223 NLGI-3

Mobilgrease XHP 222 special NLGI-2

מידע נוסף

משקל אין מידע
אריזה

MOBILGREASE XHP 221 תרמיל 0.4 ק"ג, MOBILGREASE XHP 221 פח 18 ק"ג, MOBILGREASE XHP 222 תרמיל 0.4 ק"ג, MOBILGREASE XHP 222 פח 18 ק"ג

דף טכני

Download