Mobil Velocite HP

תיאור

שם המוצר:

Mobil Velocite HP

תאור כללי:

שמן לתעשיית הטקסטיל למכונות תפירה, סריגה והטבעה.

שמן לתעשיית הטקסטיל למכונות תפירה, סריגה והטבעה. ניתן ליישום גם כשמן ערפל.

מוצרי הסדרה:

Mobil Velocite HP 22

Mobil Velocite HP 24

Mobil Velocite HP 32

Mobil Velocite HP 46

Mobil Velocite HP 68

דף טכני להורדה:

Mobil Velocite HP