Mobil DTE oil Double Letter

תיאור

שם המוצר:

Mobil DTE oil Double Letter

תאור כללי:

שמן הידראולי איכותי

שמן הידראולי איכותי שמשמש בעיקר למערכות הידראוליות שעבודות קשה

עם מחזור (סירקולציה) רציפה כמו בגירים עם מיסבים.

מכיל תוספים מיוחדים נגד חמצון ותוספים לדחיית זיהומים / לחות.

מוצרי הסדרה:

Mobil DTE oil Extra Heavy

Mobil DTE oil BB

Mobil DTE oil AA

Mobil DTE oil HH

דף טכני להורדה:

Mobil DTE oil Double Letter