Mobil-Beacon 325

תיאור

שם המוצר:

Mobil-Beacon 325

תאור כללי:

גריז על בסיס שמן סינטטי

בעל צמיגות מאוד נמוכה המאפשרת לגריז לתפקד בטמפרטורות נמוכות

כמו מינוס 60 מעלות צלזיוס.

הגריז משמש ליישום בתחומי התעשייה האווירית והרכב.

דף טכני להורדה:

Mobil-Beacon 325