Beacon 325

תיאור

שם המוצר:

Beacon 325

תאור כללי:

גריז סינטטי תעופתי

גריז סינטטי עם שמן בסיס סינטטי ומסמיך ליתיום

לעבודה בטווח הטמפרטורות 50-120°C

לעבודה במסבים קטנים של מערכות בקרה

מיועד ליישום ימי, אווירי ,אוטומוטיבי ותעשייתי

דף טכני להורדה:

Beacon 325