Castrol Optileb TC5

תיאור

שם המוצר:

Castrol Optileb TC5

תאור כללי:

שמן סינטטי המתאים לתעשיית המזון 

חומר סיכה סינטטי מלא, מים צלולים לביצועים גבוהים עבור יישומים מיוחדים בתעשיות מזון, המשקאות והתרופות. מורכב מחומרי גלם בלבד המוכרים לביטחון ה- FDA 21 CFR 178.3570 ועומדים בקנה אחד עם דרישות NSF H1 למג ISO 12185 / ASTM D4052 kg/m³ 800

תקנים:

ISO 3104 / ASTM D445

ISO 2909 / ASTM D2270 – 100

ISO 3016 / ASTM D97

ISO 2592 / ASTM D92

דף טכני להורדה:

Castrol Optileb TC5