Castrol Optileb HY Range

תיאור

שם המוצר:

Castrol Optileb HY Range

תאור כללי:

שמן כיתת מזון הדרואלי, סינטטי

נוזל רעיל הידראולי, מיוצר אך ורק מה- FDA (ארצות הברית, מזון ותרופות אמריקניות) עבור רשימת מרכיבים לשימוש בתעשיית עיבוד המזון, למגע מקרי שעלול להתרחש עם מזון.

מוצרי הסדרה:

Optileb HY 32 Castrol

Optileb HY 46 Castrol

Optileb HY 68 Castrol

דף טכני להורדה:

Castrol Optileb HY Range

אישורים NSF / תקנים / כשרות:

 USDA H1 / NSF מאושר תעודה מס' 134,151