STABURAGS NBU 4, 12

הגנה מפני קורוזיה
התנגדות טובה לתנאי הסביבה
הגנת בלאי מעולה
עמידות טובה בפני טריבו קורוזיה
יכולת נשיאה טובה
אפקט איטום טוב

תיאור

שם המוצר:

STABURAGS NBU 4, 12

תאור כללי:

גריז מינרלי למהירויות גבוהות.

מוצרי הסדרה:

STABURAGS NBU 4

STABURAGS NBU 12

STABURAGS NBU 30

דף טכני להורדה

Download

STABURAGS-NBU-4-12.pdf