Shell Heat Transfer Oil S2

שמן מינרלי להעברת חום.

תיאור

שם המוצר:

Shell Heat Transfer Oil S2

תאור כללי:

שמן מינרלי להעברת חום. מיוצר משמנים מינרלים מזוככים עם תוספים מיוחדים,

המקנים לשמן תכונות עמידות טובות במערכות להולכת חום.

דף טכני

Download