Mobil – Evaporative Fluid S

תיאור

שם המוצר:

Evaporative Fluid S

תאור כללי:

שמן מינרלי מתאדה לעיבוד מתכות.

קיים בכמה צמגויות ליישומים השונים בזכות אחוזי התוספים השונים ובהתאם לקצב האידוי הנדרש.

לשמן המתאדה המלא לעיצוב מתכות בקור כמה יתרונות:

        חסכון בצורך לנקות את המתכות בגמר עבודה.

        נטול ריח ומאפשר סביבת עבודה בריאה ונוחה.

        אינו מכתים מתכות צבעוניות.

        מתאים לייצור מערכות קירור – כמו מחליפי חום ומערכות מיזוג אוויר.

מוצרי סידרה:

N-36

4286

5166

2002

דף טכני להורדה:

Mobil – Evaporative Fluid S