Huskey HLO SERIES OILS

שמן מינרלי לשימוש כללי אשר אינו מכיל דטרגנט.

שימושים מומלצים: כשמן הידראולי, כשמן גיר, כשמן שרשראות, שמן למשאבות ואקום, שימון כללי.

תיאור

HUSKEY HLO SERIES OILS

תאור כללי:

שמן מינרלי לשימוש כללי.

פירוט:

שמן מינרלי לשימוש כללי אשר אינו מכיל דטרגנט.

שימושים מומלצים:

כשמן הידראולי, כשמן גיר, כשמן שרשראות, שמן למשאבות ואקום, שימון כללי

מוצרי הסדרה:

HUSKEY HLO 32

HUSKEY HLO 46

HUSKEY HLO 68

HUSKEY HLO 100

HUSKEY HLO 150

HUSKEY HLO 220

HUSKEY HLO 10W40

HUSKEY HLO 5W20

דף טכני

Download