Houghton – Cutmax T 341

תיאור

שם המוצר:

Houghton – Cutmax T 341

תאור כללי:

שמן מינרלי נקי, בצבע ענבר מיוחד לחיתוך ציוד פלדה

בעל תכונות E.P,  המייצרות פעולת סיכה ברמה גבוהה ומותירות משטחי גימור יפים. מפחית ערפילי עשן בסביבת העבודה ויכול להתאים לשימוש בפעולות כבדות על מכונות Gleason, Fellow, ו- Hobbing.

אישורים NSF / תקנים / כשרות:

 Houghton – Cutmax T 341