Houghton – Cut-Max MG389

תיאור

שם המוצר:

Houghton – Cut-Max MG389

תאור כללי:

שמן מינרלי מלא לחיתוך מגנזיום ועיבוד שבבי.

מבוסס על תמיסות שמנים מעודנות בשילוב תוספים קוטביים ופעילים מבחינה כימית. אינו מכיל כלור, PCB, או חומרים מסוכנים ידועים אחרים.

דף טכני להורדה:

Houghton – Cut-Max MG389