Houghton – Cut-Max BR 30

תיאור

שם המוצר:

Houghton – Cut-Max BR 30

תאור כללי:

שמן מינרלי לעיבוד פלדה במהירות גבוהה.

שמן צהוב כהה, צמיגות בינונית המופקת משמן מינרלי ללא כלור.

דף טכני להורדה:

Houghton – FT Cut-Max BR 30 Franc