Houghton – Cindolube HPE

תיאור

שם המוצר:

Houghton Cindolube HPE

תאור כללי:

שמן מתאדה מינרלי לעיבוד מתכת

נוזל אקולוגי, המכיל תוספים קוטביים וantiwear  של הדור החדש. מציג ביצועים מצוינים בפעולות כיסוי אלומיניום ומתאים גם לגיליונות פלדה קלים. 

דף טכני להורדה:

Houghton Cindolube HPE