Houghton Cindolube 3415

תיאור

שם המוצר:

Houghton Cindolube 3415

תאור כללי:

שמן מינרלי מתאדה לעיבוד מתכת.

נטול כלור וגופרית המיועד לריקוע מתכות ברזליות ולא ברזליות. פעולת סיכה גבוהה המאפשרת פעולות עם אלומיניום, נחושת, ברונזה ופלדת alloyed בינוני. CINDOLUBE 3415 מצוין במיוחד להטבעה וכיפוף של מייצבי אלומיניום למערכות מיזוג אוויר, חסר ריח ומתאדה בקצב מהיר מאוד שלא מותיר שאריות ומאפשר פעולת ריתוך מיד לאחר ההטבעה. 

דף טכני להורדה:

Houghton Cindolube 3415