FAG – Arcanol Load 400

תיאור

שם המוצר:

FAG – Arcanol Load 400

תאור כללי:

גריז למיסבים גדולים 

מיסבים העובדים בסיבובים נמוכים ובעומס גבוה.

בזכות שמן הבסיס הסמיך השמן עמיד בעבודה בטמפרטורות גבוהות

דף טכני להורדה:

FAG – Arcanol Load 400