Castrol Syntilo® 9828

תיאור

שם המוצר:

Castrol Syntilo® 9828

תאור כללי:

שמן סינטטי לעיבוד חיתוך ושחיקת מתכות

נוזל סינטטי לחיתוך והשחזת סגסוגת אלומיניום המתמוסס במים, בעל הנדסה מתקדמת לביצועי התעופה והחלל של היום. מיועד להשיג שלושה מדדים קריטיים לנוזלי חיתוך מודרניים: להיות non staining לסגסוגות תעופה וחלל, כדי לספק שימון לביצועי חיתוך אלומיניום, וכדי להציע הרכב סינטטי מלא.

דף טכני להורדה:

Castrol Syntilo® 9828