Alconox - לייצור ואחזקת מערכות סולאריות

ייצור מודולים ולוחות סולאריים דורש משטחי זכוכית ומתכת נקיים על מנת שיוכלו לספק תשואה אופטימלית.

על מנת ליצר את הלוחות האיכותיים ביותר וכדי למנוע פגיעה בביצועים וקצרים אפשריים בעתיד נדרשים חומרי ניקוי לזכוכית בייצור פוטו-וולטאי וסולארי.

לפני שקיעת אדי שכבות הסיליקון (Si) או הקדמיום / הטלוריד (CdTe) יש צורך בזכוכית סולארית נקייה ביותר מנת שיהיה ניתן לצפותה בתחמוצות מתכת שקופה (TCO).

נחושת נקייה נדרשת גם היא לפני שקיעת אדי הנחושת, האינדיום והגליניום-סלניד (CIGS) על סרטי המתכת דקים.

לחברת Alconox Inc. יש את חומרי ניקוי זמינים הדרושים לייצור לוחות הסולריים .

Alconox Inc. מספקת גם חומרי ניקוי סולאריים המשמשים לתחזוקת פאנלים סולאריים מותקנים בכדי לשמור על ביצועים אופטימלים ומעבר אור מיטבי למשטח הפוטו וולטאי.

לקבלת הנחיות לבחירת דטרגנטים אנא עיין במדריך לבחירת דטרגנטים של Alconox 
או צור עימנו קשר

הקודם
הבא

השאירו פרטים לקבלת דוגמיות ניסיון של מוצרי הניקוי של Alconox עבור ייצור ואחזקת מערכות סולאריות

כיצד לנקות זכוכית עם מוצרי Alconox