Mobil – Gear SHC

שם המוצר:

Gear SHC

תאור כללי:

שמן גיר סינטטי למערכות ימיות

בעל אישור איכות הסביבה האמריקאי

דף טכני להורדה:

SHC Gear Series-tds

אישורים:

אישור – משרד איכות הסביבה האמריקאי