JAX White mineral oils

שם המוצר:

JAX White mineral oils

תאור כללי:

שמן לבן מינרלי מאושר מזון.

פירוט:

שמן לבן מינרלי מאושר מזון מזוקק טהור ללא תוספים. מתאים לתעשיית המזון לשימוש כציפוי נגד חלודה ויישום בהתזה.

מוצרי הסדרה:

JAX White mineral oil 15

JAX White mineral oil 22 

JAX White mineral oil 32

JAX White mineral oil 46

JAX White mineral oil 68 

JAX White mineral oil 100

דף טכני להורדה:

white-mineral-oils

אישור NSF:

white-mineral-oil-68-nsf

אתר היצרן:

jax.com