HUSKEY TF-1000

שם המוצר:

HUSKEY TF-1000

תאור כללי:

גריז חצי סינטטי לשימוש כללי המכיל טפלון PTFE.

פירוט:

גריז חצי סינטטי לשימוש כללי המכיל טפלון PTFE, הנותן פני שטח חלקים לחלקי המתכת כאשר הטפלון נכנס בתוך פגמים הקיימים במתכת,

תכונה זו מאפשרת אורך חיי חלקים ארוך יותר בשל כך.

מתאים לאזורים עם אוירה ימית רטובה ולעבודה בטמפרטורות גבוהות.

דף טכני להורדה:

HUSKEY TF-1000 -TDS