Huskey – 775 FMG

שם המוצר:

Huskey – 775 FMG

תאור כללי:

גריז חצי סינטטי מאושר מזון.

פירוט:

גריז חצי סינטטי מאושר מזון מיועד לשימושים כלליים בתעשיית המזון.

עמיד במים וכימיקלים.

לא ניתך NON-MELTING.

הגריז יוצר שכבה דקה ודביקה, המונעת שחיקה ועמידה בשטיפה בזרמי מים ישירים.

תקנים ואישורים:

לגריז יש אישורי NSF וגם USDA –H1

דף טכני להורדה:

Huskey – 775 FMG