Huskey – 105 HI-Temp Grease

שם המוצר:

Huskey –  HI-Temp 105

תאור כללי:

גריז מינרלי לעבודה בטמפרטורות גבוהות.

פירוט:

גריז מינרלי לעבודה בטמפרטורות גבוהות.

טווח טמפרטורת עבודה (-12) – 307 מעלות צלזיוס.

הגריז משמש למיסבים בתנורים, כבשנים, מטחנות ועוד.

הגריז אינו מטפטף  – non-melting וללא נקודת נזילה.

עמיד במים.

ואינו מכיל גרפית, מוליבדן וחימר.

דף טכני להורדה:

Huskey – 105 HI-Temp Grease