פיטמת גירוז שפיץ

כלי עבודה לוגו

שם המוצר:

פיטמת גירוז קונית

תאור כללי:

פיטמת גירוז שפיץ.

פירוט:

פיטמת גירוז שפיץ.

תמונה:

פיטמת גירוז שפיץ

תמונה:

פיטמת גירוז שפיץ