Huskey

תפריט

אתר החברה:

Home

תאור כללי:

חברת האסקי HUSKEY ITT Special Lubricant CORP

חברה אמריקאית ותיקה (מישנת 1944) שמרכזה בקליפורניה המתמחה בשמנים וגריזים יחודיים לפי תעשיות וישומים כגון:

גריזים לתעשית המזון  עם אישורי כשרות KOSHER = NSF גריזים בצמיגיות שונות ותוספים שונים ( כמו טפלון PTFE ) לפי הישומים הנידרשים כגון גריז נוזלי VG-000 – VG 3
גריזים עמידים בטמפרטורות גבוהות ( מעל 320מעלות צלסיוס ) ואו עומסים גדולים ושלא ינזלו עם תוספים מיוחדים כמו טפלון ואו גרפית ומוליבדן די סולפיד
מישפחה שלמה של מישחות נגד היתפסות ANTI- SEIZE עם תוספים שונים כגון טפלון (מזון ) גרפית (לברגים בעומס וטמפרטורה גבוהה ). ניקל ( לסגירת ברגים בסעפת פליטה של טורבינות טורבינות ). נחושת . אלומיניום ועוד
שמנים מאושרי מזון מינרלים וסינטטים בצמיגויות שונות
גריזים לישומים יעודיים כגון מהירויות גבוהות ללא עומסים במאוררים או מנועים חשמלים