THK AFB-LF Grease

THK logo

שם המוצר:

THK AFB-LF Grease

תיאור:

גריז מינרלי לצירים לינאריים

פירוט:

גריז מינרלי לצירים לינאריים עם מסמיך ליתיום.

מתאים ללחצים גבוהים ובעל עמידות גבוה למים. גריז לשימוש כללי.

דף טכני להורדה:

THK-AFB-LF -TDS