MS-48-P

שם המוצר:

MS-48-P

הוראות שימוש:

יש להוסיף 1%-2% אבקה לתכולת המים במכונת השטיפה, להפעיל חימום לטמפרטורה של 60-80 מעלות בהתאם לצורך, משך הפעולה כ-30 דקות.

אזהרות:

אין להשתמש בחומר למטרות אחרות.

במקרה של מגע עם העור או/ו העניים יש לשטוף היטב במים.

לא למאכל.

אריזה:

דלי של 16 ק"ג.

דף טכני להורדה:

MS-48-P

אתר היצרן:

דף הבית