LOTOS OIL

שם המוצר:

LOTOS OIL

תאור כללי:

שמן מינרלי לעיבוד מתכת.

פירוט:

שמן מינרלי לעיבוד מתכת. מוצרי הסדרה מיועדים לעיבוד של מתכות כגון: פלדה, ברזל יצוק ואלומיניום.

כאשר כל שמן בסדרה ייעודי לפעולות המצוינות בדף טכני.

מוצרי סידרה:

 ACP-1 EKO

ACP-2 EKO

ACP-3 EKO

דף טכני להורדה:

LOTOS Oil ACP EKO – TDS