HUSKEY OPEN GEAR GREASE

שם המוצר:

HUSKEY OPEN GEAR GREASE

תאור כללי:

גריז חצי סינטטי לגירים פתוחים.

פירוט:

גריז לגירים פתוחים חצי סינטטי המכיל גרפית ומוליבדן, משמש גם כגריז כבלים.

יתרונות:

  • non-melt – גריז לא ניתך.
  • מגוון רחב של טמפרטורות (-20) – 218 מעלות צלזיוס.

דף טכני להורדה:

HUSKEY OPEN GEAR GREASE -TDS