Ardrox 6375

שם המוצר:

Ardrox 6375

תאור כללי:

כימיקל לניקוי מדחסים.

פירוט:

כימיקל לניקוי מדחסים. מגיע בתור תרכיז ובשימוש בדילול עם מים. משמש לניקוי מדחסים של טורבינות גז.

דף טכני להורדה:

ARDROX 6375 -TDS