צינור גמיש למגרזות

כלי עבודה לוגו

שם המוצר:

צינור גמיש למגרזות

תאור כללי:

צינור גמיש למגרזות.

פירוט:

צינור גמיש למגרזות לגירוז במקומות שאינם נגישים לצינור המתכת הקשיח.

תמונה:

צינור גמיש למגרזות